top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Spårvägens BTK söker projektsamordnare och projektassistenter till Pingis Parkinson


UPPDATERING


Nu är ansökningstiden slut. Det har varit ett stort intresse för projektet och för tjänsterna. Vi har fått in drygt 60 ansökningar och många är mycket lovande. På grund av det stora antalet ansökningar tar det lite tid för oss att gå igenom dem. Målsättningen är att vi ska ha återkopplat med ett besked till alla kandidater senast i slutet av vecka 49. Därefter går vi vidare med intervjuer.

För frågor om ansökningsprocessen eller om projektet, kontakta pingis-parkinson@sparvagenbtk.se


2023-12-03

Spårvägens Bordtennisklubb


 

Spårvägens BTK söker projektsamordnare och projektassistenter till Pingis Parkinson, ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden

Spårvägen har beviljats stöd från Arvsfonden för att under en treårsperiod utveckla och sprida bordtennis som aktivitet och behandlingsmetod för Parkinsonsjuka. Nu söker vi dig som vill vara med och driva projektet.

Om projektet Projektets syfte är att vidareutveckla bordtennisträning för Parkinsonsjuka och ge fler Parkinsonsjuka chansen att prova på idrotten. Inom projektet kommer uppsökande aktiviteter att anordnas runt om i landet och ett nationellt nätverk för utövarna ska etableras. Detta görs tillsammans med flera samarbetsorganisationer, som Svenska bordtennisförbundet, Parkinsonförbundet, aktörer inom sjukvården och andra bordtennisklubbar.

Som anställd i projektet blir det du som planerar och leder arbetet, i nära samverkan med projektets styrgrupp. Genom att vara delaktig i detta unika och meningsfulla projekt kommer du göra skillnad på riktigt och på nära håll få uppleva bordtennisens positiva kraft. Med bordtennisens hjälp kan Parkinsonsjuka runt om i landet utvecklas både fysiskt och socialt, och därmed se på framtiden som Parkinsonsjuk med större hoppfullhet.

Om tjänsterna

Projektansökan möjliggör för tre tjänster: en projektsamordnare på heltid (upp till 100%), samt två projektassistenter på halvtid (upp till 50%).

Arbetet ska följa den projektansökan och budget som godkänts av Arvsfonden. Men eftersom det är ett utvecklingsprojekt, så finns goda möjligheter att inom projektets ramar komma med kreativa lösningar på ännu okända utmaningar och forma arbetet på ett sätt som passar just dig. Du som anställd kommer även vara med och detaljplanera projektet.

Projektsamordnaren är tänkt att ha en samordnande roll och sköta projektets ekonomi och administration. Rollen är mycket varierad och inbegriper bland annat tät dialog med samarbetsorganisationerna samt med projektets styrgrupp och referensgrupp, för att få projektets många delar att dra åt samma håll och för att skapa det nätverk som blir avgörande för projektets fortlevnad. Därtill är samordnaren med vid planering av aktiviteter, utbildningsträffar och tävlingar, samt vid uppstart av nya lokala träningsgrupper för Parkinsonsjuka.

Projektassistenterna delar på uppgifterna och bistår i det löpande arbetet med att boka, planera och genomföra aktiviteter. De är även med och utvecklar ett anpassat träningsprogram för Parkinsonsjuka bordtennisspelare. Assistenterna tar dessutom fram informations- och kommunikationsmaterial och de får en viktig roll vid uppföljning av projektet och vid erfarenhetsåterföringen.

Omfördelning av arbetsuppgifterna mellan projektsamordnaren och projektassistenterna kan ske, beroende på projektets skede samt de anställdas individuella styrkor.

Arbetet bedrivs i huvudsak från Stockholm, men det kommer finnas goda möjligheter till distansarbete och flexibel anpassning av arbetstiden. Vid deltagande i aktiviteterna inom projektet är det aktuellt med resor till andra delar av landet.

Hållbarhet

Projektet ska bedrivas med fokus på hållbarhet. Som anställd kommer du vara med och ta fram riktlinjer för hur aktiviteter inom projektet, som bordtennisträningar och tävlingar, kan genomföras på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet är också med som en viktig del i uppföljningen och utvärderingen av projektet.

Vem söker vi?

Viktigt och avgörande för att du ska lyckas i någon av rollerna är att du har god samarbetsförmåga, samt att du är villig utmana dig själv och tänka nytt. Du ska även vara noggrann, då hantering av medel från Arvsfonden kräver ett stort ansvar gentemot Spårvägens BTK, Arvsfonden, och samarbetsorganisationerna.


Det är meriterande med en bakgrund inom idrotten eller sjukvården, samt med erfarenheter från projektledning och hantering av ekonomi.

Om anställningen

Projektet och anställningarna planeras att starta i januari 2024, men det är möjligt att vid behov senarelägga anställningsstarten. Efter det tredje projektårets slut, dvs 31 december 2026, kommer tjänsten att avslutas. En stor målsättning med projektet är att aktiviteterna ska leva vidare även efter projektets slut. Om det lyckas kan det finnas möjligheter att fortsätta arbetet, antingen inom Spårvägen eller inom samarbetsorganisationerna.

Om Spårvägens BTK

Projektet drivs av Spårvägens BTK och du som anställs kommer att anställas av Spårvägen. Spårvägens BTK är en ideell förening som bildades 1940 och som har sin bas i Hägersten i Stockholm. Spårvägen är i dag Sveriges största bordtennisförening och föreningen bedriver en framgångsrik och omfattande bredd- och elitverksamhet för spelare i alla åldrar.

Till höstterminen 2022 införde Spårvägen en ny värdegrund, som ska vara vägledande för allt arbete inom föreningen. Värdegrunden beskrivs i korta drag av tre ledord: Spelglädje, Utveckling och Gemenskap. Värdegrunden gäller för såväl spelare som anställda och Pingis Parkinson blir en viktig del i föreningens arbete med att genomföra värdegrunden.

Spårvägen har idag ett flertal anställda. Som anställd i projektet kommer du jobba nära dem och få ta del av deras goda kunskaper om bordtennis.

Om Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden är en statlig fond, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge och där det inte finns något skrivet testamente. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som kan söka medel för att pröva nya idéer eller för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Läs mer på arvsfonden.se.

Om ansökningsprocessen

Ansökan, i form av ett CV och en kortare motivering till varför just du passar för någon av de här tjänsterna, skickas via mail till pingis-parkinson@sparvagenbtk.se. Skriv också vilken tjänst det är du söker.

Sista dag att skicka in din ansökan är 30 november, men skicka gärna in ansökan tidigare än så. Vi genomför intervjuer löpande.

Har du frågor om tjänsten och om hur det är att arbeta i Spårvägen? Eller vill du ta del av hela projektansökan för Pingis Parkinson? Hör av dig till pingis-parkinson@sparvagenbtk.se.


Vi ser fram emot din ansökan!


2023-11-10

Spårvägens Bordtennisklubb

Comments


bottom of page