• Instagram
  • Facebook

Vi är Ukraina

Spårvägens BTK vill uttrycka vårt starka deltagande och vår solidaritet med våra vänner i Ukraina. Vi fördömer alla former av våld och maktfullkomlighet. Barn, ungdomar och vuxna vill och skall få leva ett liv i fred och frihet. Vi är Ukraina.


© 2022 Spårvägens BTK