top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Ny värdegrund som får oss att växa


Under hösten 2021 gick det ut en enkät som uppmanade alla i föreningen att vara med och ta fram innehållet till en ny värdegrund. Engagemanget var stort och vi fick in många svar. Nu är arbetet färdigt och du hittar det här på hemsidan, på affischer i hallen och i broschyrer som delas ut på träningar och läger. Nästa steg är att göra orden levande och även det är ett jobb som vi gör tillsammans.


Vår värdegrund ger riktlinjer för hur vi ska agera i olika situationer och hur vi ska vara mot varandra. Tanken är att den ska hjälpa oss att skapa trygghet, trivsel och de bästa förutsättningarna för att utvecklas, oavsett nivå eller vem man är. Den nya värdegrunden bygger på de ord som spelare, tränare och föräldrar vill koppla till livet i Spårvägens Bordtennisklubb.


Värdegrunden består av två delar. Dels en kort uppförandekod med tydliga regler, dels tre enkla värdeord som ska vara lätta att lägga på minnet:

· Spelglädje som ger styrka

· Gemenskap som välkomnar och stöttar

· Utveckling som ger framgång.


Vi uppmanar alla i föreningen att ta del av materialet. Sedan kommer vi tillsammans att aktivera värdegrunden på olika sätt. Tränarna kommer att diskutera vad värdegrunden betyder för deras arbete. De kommer i sin tur fortsätta dialogen med sina spelare. Föreningen kommer att lyfta goda exempel, ta upp kniviga dilemman och dela ut belöningar till personer som visar vägen för vad vår värdegrund betyder i praktiken. Kom gärna med förslag på hur vi kan sprida värdegrunden och få den att bli en självklar del i Spårvägens BTK:s identitet.


Utvecklingen av värdegrunden har skett på styrelsens uppdrag och arbetsgruppen har bestått av Lisa Sjökvist (styrelsesekreterare och förälder), Fredrik Forsberg (styrelseledamot och förälder), Anna Majdalani (förälder och copywriter) och Patrik Gullbert (spelare och grafisk formgivare).


Du hittar vår värdegrund under fliken För medlemmar

Comentários


bottom of page